Tot sobre l'anèmia

SULFAT DE FERRO

Prevenció i tractament de les anèmies ferropèniques, com les de tipus hipocròmic i les posthemorràgiques i dels estats carencials de ferro.


Administració:

Administrar preferiblement 1 hora abans o 3 hores desprès dels àpats.


Contraindicacions:

Hipersensibilitat; Sobrecàrrega de ferro; transfusions sanguínies repetides; terapia paranteral cancomitant amb ferro; anèmies no relacionades amb el dèficit de ferro, tals com l’anèmia aplàsica, hemolítica i sideroblàstica; pancreatitis i cirrosis hepàtica.


Advertencies i precaucions:

Afecció aguda del tracte digestiu. No han d’administrar-se en nens amb un pes inferior a 28 kg. No respon al tractament la hiposidermia associada a síndrome inflamatori. Aparició de femta de color fosc. Degut al risc de ulceracions a la boca i canvis en el color de les dents, els comprimits no s’han de xupar, mossegar ni mantenir a la boca, s’han d’empassar enters amb un vas d’aigua.

Està acceptat el seu ús en embarassades i també en els periodes de lactancia, particularment en els estats ferropènics, per tant no s’ha d’adopar cap precaució.


Reaccions adverses:

Restrenyiment, diarrea, distenció abdominal, dolor abdominal, canvis en el color de les defecacions, nàusees.


Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: